30%

بانک اطلاعات و شماره تماس فروشندگان مبلمان خانگی کشور

190,000 تومان 133,000 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد رکورد : 5857 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس فروشندگان کامپیوتر و قطعات کشور

390,000 تومان 273,000 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد رکورد : 13389 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس کلینیک و مراکز پزشکی کشور

49,000 تومان 34,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد شماره : 911 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس فروشگاه های کیف و کفش کشور

190,000 تومان 133,000 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد رکورد : 20848 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس قصابی های کشور

195,000 تومان 136,500 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد رکورد : 8373 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس فروشندگان لوازم صوتی و تصویری کشور

115,000 تومان 80,500 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد رکورد : 2666 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس مجموعه های ورزشی کشور

12,000 تومان 8,400 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد رکورد : 247 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس نمایشگاه های خودرو کشور

190,000 تومان 133,000 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد رکورد : 8138 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس هتل های کشور

69,000 تومان 48,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد رکورد : 1760 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…