30%

بانک اطلاعات و شماره تماس دکه های روزنامه فروشی کشور

49,000 تومان 34,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد رکورد : 1004 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس رستوران های کشور

245,000 تومان 171,500 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد شماره : 6146 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس فروشندگان مواد شوینده کشور

29,000 تومان 20,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد شماره : 759 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس فروشندگان صنایع دستی کشور

90,000 تومان 63,000 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد رکورد : 2889 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس مراکز پخش و فروش ظروف یکبار مصرف کشور

79,000 تومان 55,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد رکورد : 1515 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس فروشندگان عطر و ادکلن کشور

49,000 تومان 34,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد شماره : 1041 پشتیبانی : دائم محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس عمده فروشان مواد غذایی کشور

49,000 تومان 34,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد شماره : 972 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس فروشندگان فرش و تابلو فرش کشور

145,000 تومان 101,500 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد شماره : 7515 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس فروشندگان لوازم خانگی برقی کشور

245,000 تومان 171,500 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد رکورد : 26737 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…