30%

بانک اطلاعات و شماره تماس تاسیسات های ساختمان کشور

125,000 تومان 87,500 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/13 تعداد رکورد : 7683 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس تابلوسازان کشور

75,000 تومان 52,500 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/13 تعداد رکورد : 1342 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس سوپرمارکت های منطقه ( 1 ) تهران

99,000 تومان 69,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/13 تعداد رکورد : 789 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس فروشندگان بدلیجات کشور

49,000 تومان 34,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد رکورد : 1170 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس بیمارستان های کشور

39,000 تومان 27,300 تومان

30 درصد تخفیف 

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس تالارهای پذیرایی کشور

49,000 تومان 34,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد رکورد : 1190 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس جلوبندی سازان کشور

49,000 تومان 34,300 تومان

 نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد رکورد : 1294 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس دامداران کشور

10,000 تومان 7,000 تومان

 نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد رکورد : 121 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس دفاتر اسناد رسمی کشور

49,000 تومان 34,300 تومان

 نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/12 تعداد رکورد : 1234 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…