30%

بانک اطلاعات و شماره تماس آموزشگاه های زبان کشور

19,000 تومان 13,300 تومان

30 درصد تخفیف 

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس آزمایشگاه های کشور (2)

50,000 تومان 35,000 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد : 766 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس آزمایشگاه های کشور (1)

79,000 تومان 55,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد : 1241 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس مشاغل کشور

225,000 تومان 157,500 تومان

نوع فایل : Excel   تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد : 277982 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس بلبرینگ فروشان کشور

9,000 تومان 6,300 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد : 301 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس دامپزشکان کشور

64,000 تومان 44,800 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد : 314 پشتیبانی : دائم  محتوا فایل : مشخصات فرد…

30%

بانک اطلاعات و شماره تماس مهندسین عمران کشور به تکفیک استان ها

330,000 تومان 231,000 تومان

نوع فایل : Excel تاریخ آپدیت : 1399/9/16 تعداد رکورد : 42041 پشتیبانی : دائم محتوا فایل : مشخصات فرد…