• Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.